Monday, February 28, 2005

Sanggahan terhadap Post sebelumnya

Berita kemarin ( wek, telat gwa :( ) di Slashdot menyatakan kalau gambar screenshot ( firefox = spyware? ) tersebut adalah fake , hehehhehe tapi keren juga .

kuper gw :)

No comments:

Post a Comment